#

งานก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าใต้ดิน

รายละเอียด

หากคุณกำลังมองหา

ทีมงาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน

เราคือคำตอบ

ให้บริการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน

กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่ายให้บริการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน ระดับแรงดัน 22/33 เควี รวมทั้งระบบแรงดันต่ำ ซึ่งเป็นการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ของพื้นที่ รวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือและส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าของเครือข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านทัศนียภาพและความปลอดภัย

ผลงานของเรา

ภาพก่อนการปรับปรุงทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาพหลังการปรับปรุงทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาพก่อนการปรับปรุงทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาพก่อนการปรับปรุงทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทัศนียภาพหน้าวัดร่องขุ่น
งานก่อสร้าง Semi
ถ.นิตโย นครพนม4
ภาพตัวอย่างงานติดตั้งบ่อพักสายแรงสูง
หมู่บ้าน ฮารืโมนี่
หมู่บ้านฉลองมิราเคิล เลควิว
ฉลองมิราเคิ้ล เสควิว
ภาพตัวอย่างการปรับทัสนียภาพริมถนน
ภาพตัวอย่างการปรับปรุงทัศนียภาพ หมู่บ้าน Paradise high
ภาพตัวอย่างงานติตั้งบ่อพักสายไฟแรงสูง
ภาพตัวอย่างตู้Compact unit substation
ภาพงานตัวอย่างตู้มิเตอร์สำหรับงานในระบบเคเบิ้ลใต้ดิน
ภาพงานตัวอย่างการติดตั้งหม้อแปลงตั้งพื้น พระตำหนักดอยตุง
ภาพตัวอย่างการนำสายไฟจากนั่งร้านหม้อแปลงลงใต้ดิน
ภาพตัวอย่างตู้ Service Line
ภาพงานตัวอย่างการตั้งตู้มิเตอร์สำหรับระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

ขอขอบคุณ

ลูกค้าของเรา ที่ไว้วางใจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วัดร่องขุ่น
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดพะเยา
พระตำหนักดอยตุง
โรงแรม แชงกรีล่า เชียงใหม่
โครงการ THE HARMONY
เทศบาลเมืองน่าน
เทศบาลเมืองภูเก็ต
เทศบาลเมืองนครพนม
เทศบาลเมืองสงขลา
กรมศิลปากร

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดค่าบริการ

ชัยรัตน์ แซ่เนี้ยว

ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย

(+66)2-590-9070

หมายเลขโทรศัพท์