#

จัดการ
ธุรกิจพลังงานทดแทน

รายละเอียด

หากคุณกำลังมองหา

ทีมงาน ออกแบบและก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทน

เราคือคำตอบ

ให้บริการด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแบบครบวงจร เช่น งานปรับปรุงและติดตั้งหลอดไฟ LED, ระบบปรับอากาศทั้งแบบรวมศูนย์ (Chiller) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นต้น นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังให้บริการด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ลูกค้าจัดสรรงบลงทุนเอง
2. ลูกค้าไม่ต้องจัดสรรงบลงทุน

ลูกค้าจัดสรรงบลงทุนเอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้บริการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษา โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 3-5 ปี ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน ยิ่งใช้มากยิ่งคืนทุนได้เร็ว

ลูกค้าไม่ต้องจัดสรรงบลงทุน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษา โดยที่ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และยังได้รับส่วนลดค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงกลางวันจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย

ผลงานของเรา

งานเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน อาคารอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน อาคารอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน อาคารอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน อาคารอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน อาคารอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ

ลูกค้าของเรา ที่ไว้วางใจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดค่าบริการ

น.ส. สุภาวดี ทิพย์ทวีชัย

ผู้อำนวยการกองธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล

(+66)2-590-6700

หมายเลขโทรศัพท์