#

ติดตั้งระบบสื่อสาร
เส้นใยแก้วนำแสง

รายละเอียด

หากคุณกำลังมองหา

ทีมงาน ติดตั้งระบบสื่อสารและเส้นใยแก้วนำแสง

เราคือคำตอบ

ติดตั้งระบบสื่อสาร

เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, VSPP, SPP กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง

เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, VSPP, SPP กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลงานของเรา

ขอขอบคุณ

ลูกค้าของเรา ที่ไว้วางใจ

AAA
Continental
ECGO
GULF
Honda
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Minebea
Panel Plus
PPT
PPTGC
SENA SOLAR
YSP

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดค่าบริการ

นายสุวกรณ์ พรวิศณุกูล

ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบส่ง

(+66)2-590-9590

หมายเลขโทรศัพท์