loading

ก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า 115 เควี

รายละเอียด

หากคุณกำลังมองหา

ทีมงาน ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า 115 เควี

เราคือคำตอบ

ให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 เควี

เพื่อรับไฟแรงดัน 115 เควี หรือเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้ากับโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยครอบคลุมรูปแบบทั้งหมด เช่น Air Insulated Switchgear (AIS), Gas Insulated Switchgear

ให้บริการปรับปรุงสถานีไฟฟ้า

อาทิ การเพิ่มเบย์ 115 เควี, งานเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง, งานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ผลงานของเรา

ขอขอบคุณ

ลูกค้าของเรา ที่ไว้วางใจ

Cal-Comp
CanadianSolar
CPN
fabrinet
GPT
GULF
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
lumentum
ซีพี-เมจิ
Minebea
Panasonic
กรมพลศึกษา
PRINX CHENGSHAN
PTT LNG
Solarsa Co
Trina Solar
ZC Rubber
SENA SOLAR

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดค่าบริการ

นายสุวกรณ์ พรวิศณุกูล

ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบส่ง

(+66)2-590-9590

หมายเลขโทรศัพท์

to top